MATSUYA GINZA

สู่อนาคตของวัฒนธรรมกินซ่า

กินซ่าถือเป็นหนึ่งในศูนย์กลางของเมืองที่สำคัญของญี่ปุ่น
เป็นที่ตั้งของห้างสรรพสินค้าที่มีเสน่ห์ ร้านขายอัญมณีและแบรนด์แฟชั่น
มัทสึยะ กินซ่าถือเป็นรากฐานของวัฒนธรรมนั้น

ที่มัทสึยะ เราเชื่อว่าวัฒนธรรมกินซ่าเป็นการดำรงอยู่ร่วมกันของความดั้งเดิมและความทันสมัย
ความเป็นสากลและความเป็นท้องถิ่น การหลอมรวมคุณภาพที่ดีที่สุด
ความซับซ้อนและความละเอียดประณีตให้เป็นรูปเป็นร่างนั้นเป็นสิ่งจำเป็น มัทสึยะ
กินซ่าได้เติบโตเคียงคู่กับกินซ่าแห่งนี้และเราจะพัฒนาอย่างต่อเนื่องในฐานะห้างสรรพสินค้าที่มีคุณค่าอย่างแท้จริงเป็นตัวแทนวัฒนธรรมกินซ่าที่ดีในอนาคต

เวลาทำการ

 • เวลาทำการห้าง10:00 a.m. - 8:00 p.m.
 • ชั้นร้านอาหาร(8F)11:00 a.m. - 10:00 p.m.(รับออเดอร์สุดท้าย 9:30p.m.)
  เวลาทำการห้างอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้า

บัตรเครดิต

ที่มัทสึยะ กินซ่า เรารับบัตรเครดิตดังต่อไปนี้

 • VISA
 • Master Card
 • JCB
 • AMERICAN EXPRESS
 • Diners Club
  INTERNATIONAL
 • Union Pay
 • DISCOVER
 • Alipay
 • WeChatPay

สารบบแบรนด์

บริการ

จุดบริการข้อมูล(1F)

จุดบริการข้อมูลให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับการ
ช็อปปิ้ง สิ่งอำนวยความสะดวกและบริการภายในอาคาร

นอกจากนี้เรายังมีบริการประกาศภายในห้าง
สอบถามของสูญหาย
บริการรถเข็นคนพิการและรถเข็นเด็กโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

จุดบริการข้อมูลมีบริการในภาษาอังกฤษและจีน
(บริการนี้อาจจะไม่มีในบางเวลาในแต่ละวัน)

เคาน์เตอร์บริการสำหรับลูกค้าชาวต่างประเทศ(3F)

เคาน์เตอร์นี้ดูแลเรื่องการขอคืนภาษีและการส่งของไปต่างประเทศรวมถึงการส่งของไปยังโรงแรมภายในวันที่ซื้อ
ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน 2022 เป็นต้นไป จะมีการเปลี่ยนแปลงค่าบริการในการขอยกเว้นภาษี จาก 1.50% เป็น 1.54%

แผนที่แนะนำ 3F

การขอคืนภาษี (3F)

ในกรณีที่ซื้อสินค้าที่เข้าข่ายการยกเว้นภาษีในวันเดียวกันที่ห้างมัทสึยะ กินซ่า ราคารวมก่อนภาษีตั้งแต่ 5,000 เยนขึ้นไป (อาหาร เครื่องสำอางและอื่นๆ ราคาก่อนภาษีตั้งแต่ 5,000 เยนขึ้นไปแต่ไม่เกิน 500,000 เยน) สามารถติดต่อขอคืนภาษีอุปโภคบริโภคได้สำหรับการซื้อสินค้าที่ราคาไม่ถึง 5,000 เยนต่อชิ้น หากราคารวมก่อนภาษีอยู่ตั้งแต่ 5,000 เยนจนถึงไม่เกิน 500,000 เยน จะสามารถนำสินค้าทั่วไปและสินค้าใช้สิ้นเปลืองมารวมกันได้ และการยกเว้นภาษีจะเป็นเช่นเดียวกันกับการยกเว้นภาษีสำหรับสินค้าใช้สิ้นเปลือง

 • * ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน 2022 เป็นต้นไป จะมีการเปลี่ยนแปลงค่าบริการในการขอยกเว้นภาษี จาก 1.50% เป็น 1.54%

จุดให้บริการ; 3F เคาน์เตอร์ขอคืนภาษี
กรณีที่เข้าข่ายยกเว้นภาษี : ในกรณีที่ผู้ที่ไม่มีถิ่นพำนักอาศัยในประเทศญี่ปุ่นซื้อสินค้าและนำออกนอกประเทศ
เอกสารที่จำเป็น : (1) พาสปอร์ตของผู้ซื้อ (2) ใบเสร็จที่ซื้อในวันเดียวกัน (3) บัตรเครดิตการ์ด (ในกรณีที่ใช้)(4)สินค้าที่ซื้อ

 • * ไม่สามารถดำเนินการได้หากชื่อบนพาสปอร์ต ใบเสร็จ และบัตรเครดิตไม่ตรงกัน
 • * เพื่อให้เป็นไปตามคำแนะนำว่าด้วย “การดำเนินการยกเว้นภาษีอย่างถูกต้องเหมาะสม” ของสำนักงานภาษีแห่งชาติ (National Tax Agency: NTA) ตั้งแต่วันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน 2022 เป็นต้นไป ทางมัตสึยะจะถือว่าลูกค้าที่มีสถานภาพการพำนักต่อไปนี้เป็นผู้ไม่เข้าข่ายในการยกเว้นภาษี
  นักเรียนนักศึกษา (Student)
  ติดตามครอบครัว (Dependent)
  ฝึกงาน (Trainee)
  กิจกรรมทางวัฒนธรรม (Cultural Activities)
  กิจกรรมเฉพาะพิเศษ (Designated Activities)
 • * ทั้งนี้ สถานภาพการพำนักที่เป็นผู้พำนักถาวร (Permanent Resident), ผู้พำนักถาวรแบบพิเศษ (Special Permanent Resident), คู่สมรสหรือบุตรของคนญี่ปุ่น (Spouse or Child of Japanese National), คู่สมรสหรือบุตรของผู้พำนักถาวร (Spouse or Child of Permanent Resident) จะเป็นผู้ไม่เข้าข่ายในการยกเว้นภาษีตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2022
 • * ทางมัตสึยะมีการแชร์ข้อมูลการยกเว้นภาษีทั้งหมดให้กับสำนักงานภาษีแห่งชาติผ่านทางข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์
 • * จึงเรียนมาเพื่อทราบ
บริการส่งของไปต่างประเทศ(งดให้บริการชั่วคราว)

ให้บริการส่งสินค้าที่ซื้อไปยังต่างประเทศ

 • * สินค้าบางอย่างไม่สามารถส่งได้
บริการส่ง(งดให้บริการชั่วคราว)

· ไปยังโรงแรมของคุณ

เราจะส่งสินค้าที่คุณซื้อในห้างสรรพสินค้าของเราไปยังโรงแรมของคุณ
ภายในวันที่ซื้อ
กรุณาสอบถามพนักงานสำหรับรายละเอียดของโรงแรมที่สามารถส่งสินค้าได้

 • * บริการแบบมีค่าใช้จ่าย

· ไปยังสนามบิน

เราจะส่งสินค้าที่คุณซื้อในห้างสรรพสินค้าของเราไปยังเคาน์เตอร์เซอร์วิสของบริษัทขนส่งยามาโตะที่สนามบินฮาเนดะหรือสนามบินนาริตะ

 • * บริการแบบมีค่าใช้จ่าย

เครื่องแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ/ตู้เอทีเอ็มที่รับบัตรต่างประเทศ(B1)

เครื่องแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

สามารถแลกสกุลเงินดังต่อไปนี้เป็นเงินเยนได้
สกุลเงินที่รับแลก :

 1. (1) US Dollars
 2. (2) Euros
 3. (3) Chinese Yuan
 4. (4) Korean Won
 5. (5) Singapore Dollars
 6. (6) Hong Kong Dollars
 7. (7) New Taiwan Dollars
 8. (8) Thai Baht
 9. (9) Australian Dollar
 10. (10) British Pound
 11. (11) Malaysia Ringgit
 12. (12) Indonesian Rupiah
 • * ไม่สามารถรับแลกเงินเยนญี่ปุ่นเป็นเงินตราต่างประเทศได้
 • * สามารถแลกได้เฉพาะธนบัตรเท่านั้น
ATM ที่สามารถใช้บัตรเครดิตที่ออกในต่างประเทศได้

บัตรเครดิตที่ออกในต่างประเทศสามารถถอนเงินออกมาเป็นสกุลเงินเยนได้
บริษัทบัตรเครดิตที่สามารถใช้ได้ : VISA, MasterCard, American Express, JCB, Union Pay, Discover, Diners Club

 • * สามารถใช้บริการได้เฉพาะระหว่างเวลาทำการ
 • * จำนวนเงินสูงสุดที่สามารถถอนได้ต่อ 1 ครั้งเท่ากับ 100,000 เยน
 • * อาจมีค่าบริการการถอนเงินขึ้นอยู่กับบริษัทผู้ออกบัตร

อื่นๆ

G Free GINZA Free Wi-Fi Free Wi-Fi available at the top floor

MATSUYA Wi-Fi ฟรี Wifi ภายในร้าน

ห้องสวดมนต์ (บนชั้นดาดฟ้า)

ช่องทางการเดินทาง

 • ที่อยู่:ที่อยู่:3-6-1 กินซ่า, เขตชูโอ, โตเกียว
 • โทรศัพท์:03-3567-1211(จากภายในประเทศญี่ปุ่น)

เส้นทางจากสถานีรถไฟ

สายโตเกียวเมโทรกินซ่า, สายมารุโนะอุจิ, สายฮิบิยะ: สถานีกินซ่า, ทางเชื่อมต่อตรงจากทางออก A12

แสดงเส้นทาง

สายโตเกียวเมโทรยูระคุโจ: สถานีกินซ่าอิโจเมะ, เดิน 3 นาทีจากทางออก 9

แสดงเส้นทาง

สายโทเอซับเวย์อาซากุสะ: สถานีฮิกาชิ กินซ่า, เดิน 3 นาทีจากทางออก A8

แสดงเส้นทาง

สายJR : สถานียูระคุโจ, เดิน 8 นาที

แสดงเส้นทาง

Instagram

松屋銀座/MATSUYA GINZA The official Instagram feed of MATSUYA GINZA

pagetop